work-with-us-Pakdaneh-

 

جذب نماینده در شهرستان ها:

 

شرکت تولیدی و بازرگانی پاک دانه ایرانیان، تولید کننده انواع کنسانتره و دان هفته اول، به منظور گسترش خدمات فروش در نظر دارد تعدادی نماینده فعال براساس شرایطی جذب نماید، دراین راستا دوستانی که مشتاق به همکاری با این مجموعه هستند، لطفا با شرکت پاک دانه تماس حاصل نمایند.