۵ شهریور ۱۳۹۴

اقدامات لازم در زمان جوجه‌ریزی

اقدامات لازم در زمان جوجه‌ریزی

اقدامات لازم در زمان جوجه‌ریزی:
•تا زمانیکه جوجه ها در جعبه‌های مخصوص حمل می باشند، درجه حرارت محیط نباید از C”25 تجاوز نماید.
•جعبه‌های حاوی جوجه ها را نباید به تعداد زیاد روی هم قرارداد (حداکثر پنج جعبه).
•جوجه‌ها بایستی به سرعت و در اسرع وقت از جعبه‌ها خارج شوند. امکان تخلیه جوجه بصورت یک به یک به‌هیچوجه وجود ندارد. بهتر است جوجه ها در اطراف آبخوری ها خالی شوند.
•قبل از ورود جوجه‌ها درجه حرارت آشیانه‌ها بایستی حدود ۳۳ درجه سانتیگراد باشد.
•شدت نور باید حداقل ۲۰ لوکس باشد (که پس از سه هفته به ۵ تا ۷ لوکس در متر مربع کاهش می‌یابد).
•آبخوری‌ها باید با آب تازه و تمیز پرشده و بنحوی باشند که جوجه‌ها به راحتی به آنها دسترسی داشته باشند و در ضمن سر ریز نشوند.
•دان استارتر (پیش دان) باید در ظروف دانخوری آماده باشد.
•ظروف آب و غذا باید با فاصله‌های ۵/۱ متری از هم قرار داده شوند.
•سیستم تهویه به هنگام ورود جوجه ها باید خاموش باشد.

پاک دانه تولید کننده انواع کنسانتره ودان هفته اول
۰۹۱۲۱۵۵۱۷۶۳
۰۲۱۶۶۹۱۱۲۶۹