مدیریت عوامل تهدید گله

مدیریت عوامل تهدید گله

در طی هفته اول ، عوامل بسیار زیادی گله را تهدید می کند که ۹۰% این موارد قابل پیشگیری بوده و در رابطه می باشد . برخی از مسائل مدیریتی عوامل تهدید شامل موارد زیر می باشند : ۱- دهیدراتاسیون : کنترل دما ، رطوبت ، دسترسی مناسب تمام پرنده ها به آب آشامیدنی و […]

بیماری کوکسیدیوز (Coccidiosis)

بیماری کوکسیدیوز (Coccidiosis)

مقدمه کوکسیدیوز (Coccidiosis) یکی از مهمترین بیماری های طیور در سراسر جهان است که توسط تک یاخته ای از جنس ایمریا (Eimeria) ایجاد می شود . گونه های مختلف ایمریا غالبا” در روده ماکیان تاثیر گذاشته ، ایجاد ((آنتریت )) می کنند . با وجود آمدن مرغداریهای متراکم وصنعتی به شکل امروزی ، کوکسیدیوز نیز […]

عملیات ضروری بعد از ورود جوجه ها:

عملیات ضروری بعد از ورود جوجه ها:

عملیات ضروری بعد از ورود جوجه ها: ۱- جوجه ها از انتهای سالن و در کنار آبخوریها و دانخوریها و بدور از خشونت پخش شوند. ۲- کارتن های حمل جوجه باید جمع آوری و در محلی دور سوزانده شوند. ۳- درجه حرارت سالن با رفتار جوجه ها کنترل شود. ۴- برای جوجه های ضعیف به […]

تغذ یه

تغذ یه

تغذیه : بحث تغذیه در هفته اول دوره پرورش بسیار حائز اهمیت است . رعایت نکات تغذیه ای از نظر کیفیت و کمیت دان ، تاثیر بسزایی در کل دوره خواهد داشت . جیره های مورد استفاده باید علاوه بر تامین میزان مناسب انرژی و پروتئین ، حاوی سطوح مناسب اسیدهای آمینه ، ویتامین ها […]

آماده سازی آشیانه

آماده سازی آشیانه

آماده سازی آشیانه: اولین اقدام بعد از ارسال گله به کشتارگاه باز کردن تجهیزات و لوازم غیر ثابت آشیانه می‌باشد، سپس کود را خارج کرده، پس از جاروکشی، شستشوی آشیانه شروع می‌شود. در این مرحله بهتر است که از دستگاه‌ها و یا پمپ‌هایی که آب را با فشار به بیرون می‌فرستند استفاده نمود. استفاده از […]

اقدامات لازم در زمان جوجه‌ریزی

اقدامات لازم در زمان جوجه‌ریزی

اقدامات لازم در زمان جوجه‌ریزی: •تا زمانیکه جوجه ها در جعبه‌های مخصوص حمل می باشند، درجه حرارت محیط نباید از C”25 تجاوز نماید. •جعبه‌های حاوی جوجه ها را نباید به تعداد زیاد روی هم قرارداد (حداکثر پنج جعبه). •جوجه‌ها بایستی به سرعت و در اسرع وقت از جعبه‌ها خارج شوند. امکان تخلیه جوجه بصورت یک […]

توصیه هایی در مورد خوراک دادن

توصیه هایی در مورد خوراک دادن

توصیه هایی در مورد خوراک دادن: دسترسی به غذا در ساعات اولیه ورود جوجه برای رسیدن به رشد مطلوب ، مهم است. عدم دسترسی به مواد مغذی، مانع از پاسخ مناسب سیستم ایمنی به واکسیناسیون می گردد و نهایتاً در میزان مقاومت بدن نسبت به بیماری ها در تمام طول زندگی تأ ثیر می گذارد، […]

واکسیناسیون

واکسیناسیون: واکسیناسیون در گله بایستی طبق یک برنامه مدون صورت گیرد باید توجه داشت که یک برنامه واکسیناسیون مناسب بر اساس واکسیناسیون گله مرغ مادر و چگونگی شیوع بیماریها در محل متغیر می‌باشد، بنابر این نمی‌توان برنامه عمومی و مشخصی را پیشنهاد نمود. در این مورد می‌توان با کسب اطلاع از وضعیت گله مادر و […]